ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਤੁਰਨਾ

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਸਦਾ ਇਹ ਫੁਰਨਾ
ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਤੁਰਨਾ
----
ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ਼ ਬਰੋਬਰ
ਮਹਿਲ ਬਰੋਬਰ ਅਪਣਾ ਘੁਰਨਾ
----
ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਉਹ ਨੇਤਾ,
ਜੋ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਧੁਰ ਨਾ
----
ਕੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਸਣਾ ਯਾਰੋ
ਜਿਸ ਥਾਂ ਕੋਈ ਭਖਦੀ ਚੁਰ ਨਾ
----
ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ
ਚੇਲਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਖਦਾ ਗੁਰ ਨਾ
----
ਕੀ ਐਸੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਸੁਣਨਾ
ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸੁਰ ਨਾ
----
ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ
ਕੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਖੁਰਨਾ
----
ਜੀਵਨ ਮਿੱਠੜੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਅੰਤ ਘੜੇ ਨੇ ਭੁਰਨਾ ਹੀ ਭੁਰਨਾ

**** ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ ****​
 
Top