ਥੋੜੀ ਜੲੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ...

rAJ06412

Well-known member
ਥੋੜੀ ਜੲੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਰਾਜ, ਫੇਰ ਮੌਤ ਤਾ ੲਿਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ੲੇ..

ਨੲੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਨ ਹਜੇ, ਅਪਾਂ ਮਜਿੰਲ ਅਬੰਰੋ ਲਾਉਣੀ ਏ...!!
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J 2 Liners 1
Top