ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦੱਸ ਹਾਂ ਮੈਂ

ਸਰਦਾਰ ਜੀ

Well-known member
ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਤੇ ਤੇਰੀਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀਆ ਨੇ.
ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੀਆ
ਤੇ ਮੈ ਗੁਜਰ ਜਾਵਾਂ ਗਾ........
 
Last edited:
Top