ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

BaBBu

Prime VIP
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ।
ਉਮਰ ਬਦਲਦੀ ਏ ਜਜਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ।

ਦਸ ਸਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਆਖੀ ਸੀ ;
ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਏ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂ ਸੌਗਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ।

ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਜਦ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾ ਦੇ ਸਾਂ ਉਡਦੇ ;
ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਰਾਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ।

ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਾਉਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ ਬੁਝਦੇ ;
ਤੇਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੁੱਝਾਂ ਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ।

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਛੇ 'ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ?'
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ।
 
Top