ਅਜਨਬੀ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਸੀ

BaBBu

Prime VIP
ਅਜਨਬੀ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੀ।

ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਹਸ ਹਸਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ,
ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹਾਦਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਸੀ ।

ਤੰਦ ਸਨ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂ ਦੋਵੇ ਜੁੜੇ,
ਤੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮਿਥ ਲਿਆ ਅਪਣਾ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥਲ 'ਚ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਛਾਂ ਮਿਲੇ,
ਬਿਰਛ ਕੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਥ੍ਹੋਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਸੀ।

ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਹਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਰੰਗ ਸਨ,
ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਬਾ ਨਾ ਸੀ ।

ਰਾਤ ਦਸਤਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪੁਛਿਆ ਮਿਰੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸੀ ।

ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਸਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਏ ਮਕਾਮ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜਾ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇਆ ਨਾ ਸੀ ।

ਪੌਣ ਲਿਪਟੀ, ਰੰਗ ਝਗੜੇ, ਮਹਿਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ,
ਫੇਰ ਵੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜਚਦਾ ਨਾ ਸੀ ।
 
Top