ਨਜ਼ਰ-ਨਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਦਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ

BaBBu

Prime VIP
ਨਜ਼ਰ-ਨਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਦਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ,
ਜ਼ਰਾ-ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਿਕਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ।

ਵੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਤੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਨੀਂਵ ਹਿਲਤੀ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਬਯਾਨ ਕੋ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਿਗਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ।

ਯੋਂ ਮੁਝਕੋ ਖ਼ੁਦ ਪੇ ਬਹੁਤ ਐਤਬਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ,
ਯੇ ਬਰਫ਼ ਆਂਚ ਕੇ ਆਗੇ ਪਿਘਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ।

ਚਲੇ ਹਵਾ ਤੋ ਕਿਵਾੜੋਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਲੇਨਾ,
ਯੇ ਗਰਮ ਰਾਖ ਸ਼ਰਾਰੋਂ ਮੇਂ ਢਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ।

ਤਮਾਮ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮੈਕਦੇ ਮੇਂ ਮਯ ਪੀ ਹੈ,
ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਨਸ਼ੇ ਮੇਂ ਨਿਕਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ।

ਕਭੀ ਮਚਾਨ ਪੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕੀ ਆਰਜੂ ਉਭਰੀ,
ਕਭੀ ਯੇ ਡਰ ਕਿ ਯੇ ਸੀੜ੍ਹੀ ਫਿਸਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ।

ਯੇ ਲੋਗ ਹੋਮੋ-ਹਵਨ ਮੇਂ ਯਕੀਨ ਰਖਤੇ ਹੈਂ,
ਚਲੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਚਲੇਂ, ਹਾਥ ਜਲ ਨ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ।
 
Top