ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਲਭਨਾ ਪਿਆਰੀ

BaBBu

Prime VIP
ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਲਭਨਾ ਪਿਆਰੀ
ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਲਭਨਾ

ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ
ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਂ ਕੱਲਾ
ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਬੋਲੇਂ ਨਾ ਤੂੰ
ਲਭਦਾ ਲਭਦਾ ਹੋਵਾਂ ਝੱਲਾ
ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਈ ਫਬਨਾ ਪਿਆਰੀ
ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਲਭਨਾ

ਏਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਵੇਖ ਸਖੌਂਦੇ
ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਨਾ ਭੌਂਦੇ
ਚਲ ਉਸ ਦੇਸ 'ਚ ਚਲੀਏ ਪਿਆਰੀ
ਜਿਥੇ ਪੰਛੀ ਮਿਲ ਮਿਲ ਗੌਂਦੇ
ਜਿਥੇ ਹਸਣਾ ਸਭਨਾ ਪਿਆਰੀ
ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਲਭਨਾ

ਮੈਂ ਓਥੇ ਭੰਵਰਾ ਬਣ ਜਾਊਂ
ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੀਂ ਕਲੀਆਂ
ਤੂੰ ਪਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਵੇਖੀਂ
ਪ੍ਰੇਮ ਚਵਾਤੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ ਪਿਆਰੀ
ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਲਭਨਾ

ਬੁੱਲਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਆਕੇ,
ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਹਟਾਕੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਂ ਬੁਕਲ ਵਿਚ ਲੁਕ ਜਾਂ ਆਕੇ
ਮਿਲ ਗਏ ਨੈਣ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ
'ਨੂਰਪੁਰੀ' ਫਿਰ ਲਭਨਾਂ ਪਿਆਰੀ
 
Top