ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ

BaBBu

Prime VIP
ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ।
ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ।

ਪਾਇਆਂ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਜੋ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕੇ,
ਮੇਰੇ ਪਤਾਲ ਪੈਰ ਨੇ, ਸਿਰ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ।

ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਬਦਨ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾਂ,
ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ।

ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਚੂਰ,
ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਮਾਨ ਵਿਚ?

ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਤਲੀ ਭਲਾ ਕੋਈ,
ਹਰ ਫੁਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੂਲਦਾਨ ਵਿਚ।

ਖੰਡਰ ਦਾ ਦਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਡੀਕਵਾਨ,
ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ।
 
Top