ਮੇਲ

Tejjot

Elite
ਜੇ ਮੰਜੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਰੱਖੀ ਹੌਸਲਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਈਂ ਸਹਾਰਾ
ਅੱਜ ਨਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਕਦੇ ਘੜੀ ਵਸਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਏ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਏ @ਤੇਜੀ
 
Top