ਤਰੱਕੀ

D_Bhullar

Bhullarz
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਛਿੱਕੂ ਕਰਨੀ ਆ….!
ਜਿੱਥੇ……? . . . . . . . . . .
ਕੂਲਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਘੁਮਾਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ
 
Top