ਜੋ ਕੁਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ

KARAN

Prime VIP
ਜੋ ਕੁਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ
ਕੁਜ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਿਆ
ਅਾਪਣਿਅਾਂ ਹੀ ਠੱਗਿਐ ਮੈਨੂ
ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਭੇਤੀ ਮਿਲਿਆ
ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਜਦ
ਮੈਨੂ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀ ਮਿਲਿਆ
ਤਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਟੋਕੇ ਕੋਲੇ
ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਲੌਂਦਾ ਰੇਤੀ ਮਿਲਿਆ ...Zaildar Pargat Singh
 
Top