ਆਕੜ

Tejjot

Member
ਨਾ ਆਕੜ ਵਾਲੇ
ਨਾ ਆਕੜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ
ਰਹਿਣੇ ਆ
ਵਕਤ ਦੀ ਡਾਹਡੀ ਮਾਰ ਚ ਸਭ ਝੰਭੇ ਜਾਣੇ ਆ *ਤੇਜੀ
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
T 2 Liners 2
R 2 Liners 2
J 2 Liners 1
J 2 Liners 1
Top