ਚਿਰਾਗ

Tejjot

Elite
ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਜਾਂਦੇ
ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜੀ ਔਖ ਚ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦੇ @ਤੇਜੀ
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
kahlonboy86 ਚਿਰਾਗ 2 Liners 0
Similar threads

Top