ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚ

KARAN

Prime VIP
ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਓਦੋਂ ਬੱਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ​
 
Top