ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸੱਜਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸੱਜਣਾ ਚੇਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ__

ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਬੇਗਾਨੇ ਆਏ__:(
 
Top