ਸਭ ਕੁੱਛ ਵਿੱਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ

KARAN

Prime VIP
ਸਭ ਕੁੱਛ ਵਿੱਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ,,
ਕਾਸ਼ ਜੁਦਾਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀ..
 
Top