ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਿ ਆਏ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋ ਲੈ ਜਾਣਾ__

ਪੈਸਾ ,ਕਾਰਾ, ਬੰਗਲੇ ਯਾਰੋ ਸਭ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ__
 
Top