ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ,
ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਦੇ__
ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਖੁਲ ਕੇ ਕਰ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਗਾ ਦੇਦੇ__♥Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top