ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗਾ

KARAN

Prime VIP
ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗਾ.. ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ.. ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ..
ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ .. ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਚਾਅ ਰਿਹਾਂ
 
Top