ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਫਾ ਹਾਂ

KARAN

Prime VIP
ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਫਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਮ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ
ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਫਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ​
 
Top