ਤੂੰ ਤਮੰਨਾ ਜੀਣ ਦੀ

KARAN

Prime VIP
ਤੂੰ ਤਮੰਨਾ ਜੀਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਮ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ
 
Top