ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੌਂ ਤੂੰ ਨੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੌਂ ਤੂੰ ਨੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰਜ ਨਿੱਭਾ ਦੇਵੀਂ__

ਚੁਕਿਆ ਹੌਊ ਜਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ Ohna 2-2 ਤੋਲੇ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਖਵਾ ਦੇਵੀਂ__
 
Top