ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ__

ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਨਹਾਈ ਰੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਚਲਾ ਗਿਆ__:(


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top