ਓਦੋ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓਦੋ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ......

ਜਦੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵੋ..


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top