ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ,
ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ,
ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾਰੀ,
ਜੋ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ..
 
Top