ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ__

ਜਦ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ___
 
Top