ਗੁਨਾਹਗਾਰ

rkorpal

Elite
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪੱਥਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ,
ਅਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥੋ ਬਣੇ ਣੂੰ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਏ.....
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
T ਗੁਨਾਹਗਾਰ Punjabi Poetry 2
Arun Bhardwaj ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ Punjabi Poetry 1
Top