ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਊ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ__

ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ__:/
 
Top