ਗਮ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗਮ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,

ਪਰ ਜ਼ਿੰਨੇ ਗਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ,

ਏਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ,

Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top