ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪਰਵਹ ਨਾ ਮੁਟਿਆਰੇ__

ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਬਦੀ ਰਹਿ, ਮੈਂ Online Whatsapp ਤੇ ਨਾਰੇ__;)


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top