ਪਿਆਰ

KARAN

Prime VIP
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਓਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋ
ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੋ.
 
Top