ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਰਾ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਰਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਕ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰਾ
ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪ ਟੁੱਟਾ,
ਕਦੇ ਕਿਸਮਤ ਤੋੜਿਆ,
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਬਣਾ ਕੇ
ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਲਿਆ,
ਜੁੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੀਝ ਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ,,,,:(


writer : unkown
 
Last edited by a moderator:
U

userid97899

Guest
ਜੁੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੀਝ ਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ,

att :clap
 
Top