ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਓਹਦੀ ਯਾਦ
ਦੀ ਧੂਣੀ ਬਲਦੀ ਆ,

ਇਕ ਕਮੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨੀ, ਉਂਝ ਦੁਨਿਆ
ਦਾਰੀ ਚਲਦੀ ਆ...........


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top