ਹਥ ਤੇਰਾ

Yaar Punjabi

Prime VIP
♥ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਚਲਦੀ ਪਿਆਰ ਵਿਚ, ਹਰ ਗਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀ ਲਾਈਦੀ ♥

♥ ਸਾਰੇਆ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਫੜ ਸਕਾ ਹਥ ਤੇਰਾ ,ਏਨੀ ਕੁ ਤਾ ਖੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ♥
 
Top