ਧੀਆਂ

#Jatt On Hunt

47
Staff member
Top Poster Of Month
ਧੀਆਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਨੇ,,,
.
.
ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜ ਵੀ ਨੇ...
 
Top