ਭੁਲਾਉਣੇ

jinder143

cheerey wala
♥ ਜਖਮ ਸੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ __ਪਰ ਮਿਟਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ__,

ਸੱਜ਼ਣ ਰੁੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ__ ਪਰ ਮਨਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ__,

ਯਾਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ __ਪਰ ਭੁਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ♥ :kiven(Sukhpreet Singh Maan)
 
Top