ਮੁਦੱਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆ

jinder143

cheerey wala
♥ ਮੁਦੱਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆ __ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ__,

ਕੰਬਖਤ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨੇ__ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ♥
(Sukhpreet Singh Maan)
 
Last edited:
Top