ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ

[MarJana]

Prime VIP
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ,
ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ,
ਰਹਿਣ ਲਗੋਗੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ,
ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਹੀ ਖਾਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਣ,
ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ,
ਦੁਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ,ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ,


writer-unknown
 
Top