ਚਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਹੈ

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਨਿਰਾ ਹੰਝੂ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾ ਹੈ
ਨਾ ਵੈਲਾ ਨਾ ਕੁਵੇਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਮ ਉਤਰੀ ਹੈ ਨਗਰ ਤੇ
ਚਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਹੈ
ਸੜੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਵੇਖ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਪਰਿੰਦਾ ਰਾਖ ਗਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ
ਬਿਖਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚ ਦਰਪਣ
ਮਿਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਟੁਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਰਖਾ ਚ ਛੁਪਿਆ
ਜੋ ਨਚਦਾ ਮੋਰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ
ਘੜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਜੇ ਸੋਹਣੀ ਚ ਦਮ ਖਮ
ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ

ਲੇਖਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
 

marjana.bhatia

Kehnde Badnaam Bada
ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਰਖਾ ਚ ਛੁਪਿਆ
ਜੋ ਨਚਦਾ ਮੋਰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ
ਘੜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਜੇ ਸੋਹਣੀ ਚ ਦਮ ਖਮ
ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ

Bhut hi sohna veer ji :bd
 
Top