ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ

BaBBu

Prime VIP
ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ।
ਗ਼ਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤਕ ਮਿਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰ ਆਏਗਾ।

ਥਲ 'ਚੋਂ ਜੇ ਲੰਘ ਵੀ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਂਗਾ, ਜਦ,
ਤੇਰੇ ਸ੍ਹਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਉਜੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਜਰ ਆਏਗਾ ।

ਬੀਤਿਆ ਮੌਸਮ ਤੇ ਨਾ ਸੁਟ ਥਾਂ-ਬ-ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੋਟ ਤੂੰ,
ਯਾਦ ਰਖ ਕਿ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਆਏਗਾ।

ਸੋਚ ਦੀ ਮਛਲੀ ਦਿ ਬੂ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ,
ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੁਅੰਬਰ ਆਏਗਾ।

ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਮਛਲੀਆਂ,
ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾ ਅਟਕਾ ਸਕੀ,
ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਆਏਗਾ ।

ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖ਼ਲਾ ਦੇ ਵਾਗਰਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ,
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਦਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਾੜੇਂਗੀ ਭਲਾ,
ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆਏਗਾ ।

ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਖੰਡਰਾਤ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ,
ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਏਗਾ?

ਜਿਸ 'ਚ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਅਜੇ ਤਕ ਹੈ ਰਚੀ
ਯਾਦ ਰਹਿ ਰਹਿ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਆਏਗਾ।

ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰਲੋ ਜਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਪੰਝਤਰਵਾ ਵਰ੍ਹਾ,
ਕੀ ਭਲਾ ਜਗਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿਅੱਤਰ ਆਏਗਾ ।
 
Top