ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਘਾਟਾ ਅੱਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦਾ

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਯਾਰੀ ਡੁਗੀ ਪੈ ਪੈਗੀ
ਯਾਰੀ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਬਹਿ ਗਈ
ਜਦੋ ਤੂੰ ਜਾਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਗਈ
ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨੀ
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰਹਿ
ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਧੁਰਾ ਨੀ
ਸਾਤੋ ਪੜੀਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲਿਖਿਆ
ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਤਾਬੀ ਦਿਸਿਆ
ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਰਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰੀ ਦਾ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਘਾਟਾ ਅੱਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦਾ

song by sherry mann
 
Top