ਕਿੱਥੇ o ਜੀ ??

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿੱਥੇ O ਜੀ ?? Ajje ਤੱਕ Aaye ਕਿਉਂ Na ਘਰੇ__

ਸਾਨੂੰ V ਤਾਂ Ehho ਜਿਹਾ Phone ਕੋਈ Karre_
 
Top