ਕੌਣ ਬਣਾਵਾਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ

BaBBu

Prime VIP
ਕੌਣ ਬਣਾਵਾਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
ਕੌਣ ਬਣਾਵਾਂ ਮੀਤ

ਮੀਤ ਬਨਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਕਬਰ ਵਿਚ ਲੁਕ ਗਈਆਂ
ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ
ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁਕ ਗਈਆਂ
ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਦੁਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ
ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੀਤ
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਬਣਾਵਾਂ ਮੀਤ

ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਭੀ ਰਾਤ
ਦਿਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਧੋਂਦੀ ਜਾਵੇ
ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ
ਆਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ
ਬਾਤ ਨਾ ਪੁਛਦੇ ਮੀਤ
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਬਣਾਵਾਂ ਮੀਤ

ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ
ਫੁਲ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਾਹਨੂੰ
ਮੈਂ ਫੁਲ ਫੁਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ
ਮਤਲਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ
ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਗਾਉਂਦੀ ਗੀਤ
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਬਣਾਵਾਂ ਮੀਤ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੇਖ ਬੁਲਬੁਲਾ
ਖਿੜਿਆ ਮੇਰਿਆ ਹਾਸਾ
ਬੁਝ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਪੰਛੀ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸਾ
ਹਸਣਾ ਤੇ ਹਸ ਕੇ ਰੋ ਪੈਣਾ
ਵੇਖ ਜਗ ਦੀ ਰੀਤ
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਬਣਾਵਾਂ ਮੀਤ
 
Top