♥•-- ਹਸਤੀ --•♥

•--ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ ਕਲਮ
ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ
ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸੁਨਾਉਣ
ਲੱਗਾ--•♥
♥•--ਕੋਈ ਤੇਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ
ਯਾ ਐਵੇ ਹੀ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣ
ਲੱਗਾ--•♥
♥•--ਇਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ
ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ
ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਤੇ ਹਕ਼ ਜਤਾਉਣ
ਲੱਗਾ--•♥
♥•--ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ
ਜਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ
• ਕਿਓਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ
ਚਾਹੁਣ ਲੱਗਾ--•♥
 
U

userid97899

Guest
♥•--ਕੋਈ ਤੇਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ
ਯਾ ਐਵੇ ਹੀ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣ
ਲੱਗਾ--•♥

:clap :clap
 
Top