ਲੋਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ

GöLdie $idhu

Prime VIP
Staff member
ਲੋਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ
ਜਿਵੇਂ dj ਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ...
 
Top