ਰੱਬ ਰਥ ਡੋਰ ਕੋੲੀ ਤੋੜ....

rAJ06412

Well-known member
ਰੱਬ ਹਥ ਡੋਰ ਕੋੲੀ ਤੋੜ ਕਿਵੇ ਦਊ..

ਦਿਲੋ ਮੰਗਿਆ ਦੂਆਵਾਂ ਰੱਬ੍ ਮੋੜ ਕਿਵੇ ਦਊ..!!
 
Top