ਮੇਰਾ ਦਰਦੀ ਦਿਲ

BaBBu

Prime VIP
ਜਦ ਚੋਟ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਏ
ਤਦ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮਿਰੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਜਦ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਚੀਕਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੱਢਦਾ ਏ
ਜਦ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਜਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ
ਤਦ ਲਾਸ ਮਿਰੇ ਤਨ ਪੈਂਦੀ ਏ
ਜਦ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੱਦੀਦਾ
ਤਦ ਗਰਦਨ ਮੇਰੀ ਲਿਫਦੀ ਏ ।

ਜਦ ਪਾਪ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ
ਤਦ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਬਦਾ ਏ
ਅਪਰਾਧ ਕਿਤੇ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਹੌਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਉਠਦੇ ਨੇ
ਗਲ ਰੱਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਏ
ਫਾਂਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦੀ ਏ
ਭੁੱਖਾ ਜਦ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਏ
ਰੁੱਗ ਮਿਰੇ ਕਾਲਜੇ ਭਰਦਾ ਏ
ਕਿਰਤੀ ਜਦ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦਾ ਏ
ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਤਦ ਮੇਰੇ ਚੋਂਦਾ ਏ
ਤੇ ਕੱਕਰ ਜਦ ਕੋਈ ਭੰਨਦਾ ਏ
ਪਾਲਾ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਏ
ਜਦ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਏ
ਤਾਂ ਸੂਲ ਮੇਰੇ ਤਨ ਚੁਭਦੀ ਏ ।
 
Top