ਪੰਛੀਆ ! ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ

BaBBu

Prime VIP
ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਪੰਛੀਆ ! ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ।

ਜਿਤਨੇ ਛੋਟੇ ਖੰਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ।
ਉਤਨੇ ਤੇਰੇ ਪੰਧ ਲੰਮੇਰੇ ।
ਤੇਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ 'ਫੰਦਕ' ਨੇ, ਕੀਤਾ ਗ਼ਰਦ ਗ਼ੁਬਾਰ ।
ਪੰਛੀਆ ! ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ।

ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇਰਾ ।
ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦੇਰਾ ।
ਤੇਰੇ ਉੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ, ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ ਬਹਾਰ ।
ਪੰਛੀਆ ! ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ।

ਛਣਕ ਛਣਕ ਲੰਘੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ।
ਐਪਰ ਤੂੰ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ।
ਤੇਰਿਆਂ 'ਬੋਟਾਂ' ਤੱਕ ਪੱਸਰਿਆ, ਹੈ ਲਗੜਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ।
ਪੰਛੀਆ ! ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ।

ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਮੜ੍ਹਾ ਕੇ ।
ਲਗਰ ਲਗਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ।
ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਚੋਗੇ ਦਾ, ਬਣ ਜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ।
ਪੰਛੀਆ ! ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ।
 
Top