ਗਹਿਰਾੲੀ

D_Bhullar

Bhullarz
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਂ
ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਅਪਣੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੈਨੂੰ।
 
Top