ਮਸਲੇ ਹੋ ਗੰਭੀਰ ਗਏ ਨੇ

KARAN

Prime VIP
ਮਸਲੇ ਹੋ ਗੰਭੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਕਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਰ ਸੀ ਕੀਤੇ
ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਸੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹੂਹਾਂ
ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਮਾੜੇ ਮੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬੈਠੇ
ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਜਿਸ ਵੱਲ ਰਾਜੇ ਉਂਗਲ ਕਰਤੀ
ਓਸੇ ਰਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ
ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਕੁਜ ਕੁ ਨੇ ਬੱਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚੀ
ਕਈ ਤਾਂ ਵੇਚ ਜ਼ਮੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਓਹ
ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਕੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ
ਬਾਬੇ ਲਾ ਤਸਵੀਰ ਗਏ ਨੇ
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲੱਖ ਛਬੀਲਾਂ
ਪਿਆਸੇ ਕਿਓਂ ਰਾਹਗੀਰ ਗਏ ਨੇ

Zaildar Pargat Singh
 
Top